Od tego roku do transportu wykorzystywać będziemy specjalną maszynę umożliwiajacą w bezpieczny i szybki sposób przetransportować i rozładować towar do klienta.